Overslaan en ga direct naar de inhoud

Reglement deelnemers Haydn Muziek Festival

1. Het Haydn Muziek Festival staat open voor kinderen tot en met 12 jaar, die minstens twee jaar les hebben op hun instrument en wonen in Noord-Nederland.

2. Er zijn twee categorieën:

  • A tot en met 9 jaar
  • B tot en met 12 jaar

Ook voor een ensemble (2 of meer) geldt de leeftijd “tot en met 12 jaar”. In alle andere gevallen is er sprake van “begeleiding”.

3. Het aanmeldingsformulier, volledig ingevuld, moet door een ouder/verzorger en de eigen docent worden ondertekend. Ook moet als bijlage een pasfoto en een kopie van het paspoort of identiteitskaart of uittreksel uit het persoonsregister worden bijgevoegd. Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk 15 oktober in het bezit te zijn van het HMF.

4. In geval van een ensemble schrijft één van de deelnemers zich in, inclusief de onder punt 3 genoemde bijlagen. Op het formulier moet worden aangegeven welke instrumenten door wie worden bespeeld. Van alle leden van het ensemble dient een kopie van het paspoort of identiteitskaart of uittreksel uit het persoonsregister te worden bijgevoegd. Het oudste ensemble-lid bepaalt de categorie.

5. Niet volledig ingevulde, niet duidelijk leesbare formulieren en formulieren zonder gevraagde bijlagen worden niet in behandeling genomen.

6. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 15 oktober te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL67 INGB 0007089126 t.n.v. Haydn Muziek Festival te Groningen met duidelijke vermelding van de naam van de deelnemer. Het inschrijfgeld per aanmelding bedraagt € 17,50 en € 25 voor een ensemble (2 of meer).

7. Inschrijving vindt plaats na betaling van het inschrijfgeld en op volgorde van binnenkomst van het aanmeldingsformulier. Deelnemers die niet kunnen worden geplaatst ontvangen bericht. Het betaalde inschrijfgeld wordt teruggestort. Bij annulering door de deelnemer wordt het inschrijfgeld niet teruggestort.

8. Het optreden per aanmelding: in categorie A maximaal 5 minuten, in categorie B maximaal 7 minuten. Korter mag, langer niet. De opgegeven tijdsduur is de duur van de te spelen stukken inclusief stemmen en changementen en mag niet worden overschreden. Bij overschrijding van de maximum- of opgegeven speelduur kan de juryvoorzitter ingrijpen.

9. Deelnemers moeten zelf voor een begeleider en de benodigde instrumenten zorgen (behalve één vleugel).

10. Wijzigingen in het programma en in de speelvolgorde kunnen uiterlijk tot 1 november worden opgegeven. Tijdens het festival kan niet van het programmaboek worden afgeweken.. Alle optredens zijn openbaar, zodat de ouders en de docent deze kunnen bijwonen.

11. Deelnemers stemmen in met eventuele opnames (foto, film) ten behoeve van publiciteit.

12. De Stichting Haydn Muziek Festival sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade aan personen en eigendommen van deelnemers en begeleiders.